جهت وفاداری مشتری RFMطراحی یک متدلوژی مبتنی بر

جهت وفاداری مشتری RFMطراحی یک متدلوژی مبتنی بر

 

چکیده
داده کاوی یکی از تکنیک های جدید برای کاوش الگو ها با توجه به داده های مشتریان است که سبب بهبود ارتباط با مشتری می شود و از ابزار ها مطرح در مدیریت ارتباط با مشتری می باشند. موضوع به این دلیل اهمیت دارد که سازمانها برای موفقیت در کسب و کار لازم دارند مشتریانشان را به درستی بشناسند و نیاز ها و خواسته های آنها را پیش بینی کنند

/ 0 نظر / 23 بازدید