کاربرد داده کاوی در بیماری افسردگی

کاربرد داده کاوی در بیماری افسردگی

 

چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در تشخیص بیماری افسردگی میباشد.داده ها مربوط به بیمارانی با درصد افسردگی کم ،متوسط و زیاد میباشد. عوامل متعددی در تشدید بیماری افسردگی دخیل هستند در این تحقیق مهمترین عوامل عبارتند از عدم فعالیتهای ورزشی ، ایمان و اعتقادات دینی پایین،مجرد بودن،داشتن دوست از جنس مخالف موسیقی زیادو

/ 0 نظر / 15 بازدید