کاربرد داده کاوی در پزشکی : سوتغذیه

کاربرد داده کاوی در پزشکی : سوتغذیه

 

چکیده

سوءتغذیه نوعی بیماری  به‌شمار می‌آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازهً یک یا چند ماده غذایی بروز می‌کند.هدف از این تحقیق عوامل موثر در بروز سوء تغذیه می باشد . یافته های تحقیق حاکی از آن است که عواملی چون بی ام ای ، فقر آهن و سن در آن نقش دارند .

/ 0 نظر / 29 بازدید