کاربرد داده کاوی در طبقه بندی حیوانات

کاربرد داده کاوی در طبقه بندی حیوانات

 

چکیده

 جانواران یا حیوانات یکی از  انواع مهم جانداران هستند که از زیر گرو های مختلفی تقسیم شده اند .هدف از این تحقیق طبقه بندی حیوانات می باشد . با انتخاب نوع حیوان (دسته) به عنوان متغیر هدف و 17 متغیر پیشگو از انواع مختلف مشاهده گردید که  متغیر های  چون  پستاندار , دارای ستون فقرات ،دارای بال،  قابلیت پرواز،  دارای فلس ،آبزی ، تغذیه کننده شکار  و تعداد پاها به عنوان متغیر های  مهم شناخته شده اند که با این ویژگی ها میتوان نوع دسته حیوانات را تشخیص داد.

/ 0 نظر / 24 بازدید