کاربرد داده کاوی در مخابرات

کاربرد داده کاوی در مخابرات

 

چکیده
یکی ار کاربرد های داده کاوی در زمینه مخابرات است .در این تحقیق یک شرکت مخابرات می خواهد مشتریانش را بر اساس الگو های مصرف خدمات بخش بندی کند و آنها را به چهار گروه دسته بندی کند تا بداند یک مشتری از چه نوع خدمات استفاده می کند تا پیشنهادات آتی به هر مشتری را سفارشی سازی کند

/ 0 نظر / 35 بازدید