کاربرد داده کاوی در پیش بینی تصادفات

 

کاربرد داده کاوی در پیش بینی تصادفات

 

چکیده
هدف این تحقیق بررسی و شناخت عوامل موثر در بروز تصادفات رانندگی می باشد . ابتدا با بررسی منابع مشخص گردید که در بروز تصادفات جاده ای عوامل گوناگونی مانند انسان ، جاده و وسیله نقلیه دخالت دارند که از این بین نقش عوامل انسانی و وسیله نقلیه بیش از سایر عوامل میباشد .یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل موثر در تصادفات عوامل انسانی بیشترین نقش را ایفا می کند . عوامل انسانی چون بی توجهی به قوانین ، خستگی ، عجله سرعت غیر مجاز بیشترین نقش را ایفا می کند . وسیله نقلیه نیز در جایگاه دوم قرار دارد

/ 0 نظر / 13 بازدید