کاربرد داده کاوی در بازاریابی بانکی

کاربرد داده کاوی در بازاریابی بانکی

 

چکیده
بازاریابی مستقیم بانکی، نوعی بازاریابی است که مستقیماً با مشتری ارتباط برقرار می‌شود. در این روش، افرادی که بازاریابی می‌شوند مستقیماً ازبازار هدف انتخاب می‌شوند. بازاریابی مستقیم نوعی تاکتیک تهاجمی در بازاریابی است که معمولاً با استفاده از ابزارارتباطی مستقیم برای رسیدن به مشتریان جدید تلاش می کند . بازاریابی مستقیم می تواند در مورد مشتریان فعلی یا گذشته هم اجرا شود

/ 0 نظر / 21 بازدید