کاربرد داده کاوی در بیماری سرطان

کاربرد داده کاوی در بیماری سرطان  

چکیده
هدف این تحقیق بررسی و شناخت عوامل موثر بر بیماری سرطان از نوع خوش خیم و بدخیم می باشد . ابتدا با بررسی منابع مشخص گردید که در بروز بیماری سرطان از نوع خوش خیم و بدخیم عوامل گوناگونی مانند یکنواختی اندازه سلول ، ضخامت و انبوه تومور، کروماتین ملایم و هستک طبیعی نقش زیادی دارند که از این بین نقش یکنواختی اندازه سلول و ضخامت انبوه تومور بیش از سایر عوامل میباشد

/ 0 نظر / 21 بازدید