کاربرد داده کاوی در تحلیل سبد بازار

کاربرد داده کاوی در تحلیل سبد بازار

 

چکیده
یکی از حالت های تحلیل قواعد تلازمی ، تجزیه و تحلیل سبد بازار میباشد.پیشرفت فناوری فروشگاه ها را قادر می سازد تا حجم زیادی از داده های خرید مشتریان را جمع آوری و ذخیره نمایند .هر مشتری خرید مجزایی را در مقادیر مختلف و زمانهای متفاوت انجام می دهد و داده های موجود در سبد بازار نشان دهنده خرید مشتری در یک زمان خاص است . با تجزیه و تحلیل سبد بازار خرده فروشان می توانند رفتار مشتریان را پیش بینی کنند. این کار به آنها کمک می کند تا بتوانند کالای های خود را بهتر سازماندهی کرده و چیدمان بهتری از محصولات خود داشته باشند و از این طریق سودآوری خود را افزایش دهند

/ 0 نظر / 121 بازدید